ใบรับรอง

Trademark

เครื่องหมายการค้า

ISO14000(2020)

ISO14000 2020

ISO13485(2019)

ISO13485(2019)

BV factory inspection report

รายงานการตรวจสอบโรงงานบีวี

Examining Report

รายงานการตรวจสอบ

Certificate for exportation of medical products

ใบรับรองการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

CE

CE

Business license

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

Certificate of High-tech enterprise

ใบรับรองขององค์กรที่มีเทคโนโลยีสูง